Energetski institut Hrvoje Požar je neprofitna znanstvena ustanova u stopostotnom vlasništvu države koja se financira projektno kroz realizaciju ugovora za izradu projekata dobivenih na međunarodnim i domaćim natječajima.

Institut ima 89 zaposlenika, od čega 84 s završenim fakultetom, 17 doktora znanosti, te je 16 zaposlenika na doktorskom studiju.

Razvoj energetskog sustava i odnosa unutar njega rezultira novim zahtjevima za znanjem i sposobnošću svih sudionika u energetskom gospodarstvu i državnoj administraciji, ali i za educiranjem samih građana. Obrazovanje i informiranje postaje značajna aktivnost Instituta, što iziskuje kontinuirano usavršavanje stručnjaka u Institutu, kao i njihovo aktivno sudjelovanje u obrazovanju drugih. Institut svoju misiju provodi u suradnji s brojnim znanstvenicima i institucijama iz Hrvatske i inozemstva te preuzima vodeću ulogu na području razvoja energetike u široj regiji, ali i izvan nje.

Biljana Kulišić
bkulisic@eihp.hr

Department for Renewable Energy Sources, Energy Efficiency and Environmental Protection Energy Institute Hrvoje Požar

Savska 163, HR-10000 Zagreb, Croatia
Tel: +38516326169
Mob: +385995326169
Web: http://www.eihp.hr/


Mediteranski Institut za poljoprivredu Chania je sastavni dio Međunarodnog centra za napredne poljoprivredne studije (CIHEAM), međuvladinu organizaciju sa ciljem razvoja globalne inovativne vizije za Mediteran promovirajući znanje, predlažući konkretna rješenja te dijeleći iskustvo i primjere dobre praksu.

CIHEAM/MAICh se fokusira na provedbu poslijediplomske edukacije i treninga te implementaciji visokih standarda istraživanja i umrežavanja na regionalnoj, nacionalnoj i Europskoj razini na područjima poslovne ekonomije, kvalitete hrane, geoinformatike u upravljanju zaštitom okoliša, vegetativne genetike i biotehnologije te održive poljoprivrede.

Yiannis Livieratos,
livieratos@maich.gr

Sustainable Agriculture Program, CIHEAM- Mediterranean Agronomic Institute of Chania
Alsyllio Agrokepio, 1 Makedonias str
Chania 73100 Crete
Greece
Tel: 0030 28210 35000 (ext 535)
Web: https://www.iamc.ciheam.org


Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) je organizacija civilnog društva koju čine stručnjaci s područja održive energetike osnovana 2003. DOOR je do sada uspješno proveo više od 100 projekata s ciljevima koji uključuju teme poput ublaživanja klimatskih promjena, poticanja građana na participaciju u odlučivanju na temu održive energetike, poboljšanja edukacije o obnovljivim izvorima energije i borbe protiv enrgetskog siromaštva.

Daniel Rodik
daniel.rodik@door.hr

Društvo za oblikovanje odrżivog razvoja
| Society for Sustainable Development Design
Lička 33, HR-10000 Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 (0) 91 4655 402
Web: http://door.hr/


LK-Stmk je komora za poljoprivredu i šumarstvo štajerske regije u Austriji. LK -Smtk je osnovana 1929 kao predstavničko tijelo koje zastupa štajerske poljoprivrednike. Svako štajersko poljoprivredno gospodarstvo od njih 40.000 prema zakonu je član LK-Stmk. Zahvaljujući aktivnoj savjetodavnoj službi u zadnjih 20 godina komora je odigrala presudnu ulogu u tome da se Štajerska regija razvije kao primjer dobre prakse na području proizvodnje toplinske i električne energije iz biomase i bioplina kao i biogoriva za prometne potrebe.

Klaus Engelmann
klaus.engelmann@lk-stmk.at

Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark | Chamber for Agriculture and Forestry in Styria
Hamerlinggasse 3, 8010 Graz
Austria
Tel: +43 (0) 316 8050-1401
Web: https://stmk.lko.at/