Training for trainers

As a part of the Farmcircle project training for trainers has been organized for employees of Croatian agricultural advisory service, Ministry of agriculture and Agency for paying in agriculture. The aim of the training was to inform and educate persons directly working with farmers on new advances, bussines oportunities and bioeconomy in general.

Bioeconomy is omnipresent term which is part of the new strategic documents, programmes and EU policies, and could be best described as inovative economy with low level of emissions, aiming to secure sustainability of agriculture and fishery, food supply and enable sustainable management of renewable resources such as agricultural land and forests and at the same time protect the biodiversity and environment. (source: EU bioeconomy strategy).

The training was organized on 26.10.2018. by Energy institute Hrvoje Požar and DOOR (Society For Sustainable Development Design) for 80 participants from public sector including advisors working directly with farmers.


Provedena edukacija trenera

U okviru projekta FarmCircle provedena je edukacija zaposlenika poljoprivrednih savjetodavnih službi, Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi koji izravno rade s poljoprivrednicima s ciljem prijenosa znanja o novim trendovima, poslovnim prilikama i tehnologijama u bioekonomiji.

Bioekonomija je danas sveprisutan pojam koji se javlja u svim novim strateškim dokumentima, programima i politikama Europske unije, a koji bi se najbolje mogao odrediti kao inovativno gospodarstvo s niskom razinom emisija, s ciljem osiguranja održivosti poljoprivrede i ribarstva, sigurnosti opskrbe hranom i održivog korištenja obnovljivih bioloških resursa u industriji uz istovremenu zaštitu bioraznolikosti i okoliša (izvor: Strategija bioekonomije EU).

Bioekonomija stvara mogućnost nastanka malih poduzetništva s poslovima visokog stupnja stručnosti netipičnih za ruralna područja. Zbog toga je od velike važnosti poistovjetiti potencijale poljoprivrednih zemljišta i upoznati njihove vlasnike s prikladnom tehnologijom i proizvodima.

Upravo imajući u vidu održivo i inovativno gospodarstvo, Energetski institut Hrvoje Požar i Društvo za oblikovanje održivog razvoja organizirali su trening kojim zaposlenicima javnog sektora žele približiti nove trendove i pojmove koji se pojavljuju u Europskoj uniji.

Edukacija na kojoj je sudjelovalo 80-ak zaposlenika savjetodavne službe, ministarstva i agencije održala se u petak, 26. listopada 2018. godine u Ministarstvu gospodarstva poduzetništva i obrta.

Edukacija se odvijala u okviru projekta FarmCircle – Young Farmers: Circles of Circular Economy koji se sufinancira sredstvima Europske unije, grada Beča i Danube Strategic Project Fund, a koji u Republici Hrvatskoj zajednički provode Energetski institut Hrvoje Požar i Društvo za oblikovanje održivog razvoja.

Za više informacija o edukaciji ili projektu možete se izravno obratiti EIHP timu (D. Đurđević – ddurdevic@eihp.hr, +3851/6326-145, M. Perović – mperovic@eihp.hr, +3851/6326-141)


FarmCircle education of trainers – Young Farmers: Circles of Circular Economy

Education of trainers will be held as part of the project  FarmCircle – Young Farmers: Circles of Circular Economy aiming to train the employees of Ministry of agriculture, Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development and other interested stakeholders working directly with farmers. The main topic of the training will be knowledge transfer of new trends, bussiness oportunities and technologies in bioeconomy.

Training will be held od Friday 26.10. 2018. at 9.00 in Cinema hall of Ministry of economy, and SME, Vukovarska street 78, Zagreb.

Main aim of the FarmCircle project, cofinanced by EU, City of Vienna and Danube Strategic Project Fund is knowledge transfer of new trends, bussiness oportunities and technologies in bioeconomy through making of added value per agricultural unit.

More information about the training and programme –  FarmCircle_training_programm (Croatian).


Edukacija trenera u okviru projekta FarmCircle – Young Farmers: Circles of Circular Economy

U okviru projekta FarmCircle – Young Farmers: Circles of Circular Economy održava se edukacija trenera cilj koje je osposobiti zaposlenike poljoprivrednih savjetodavnih službi, zaposlenike ministarstva poljoprivrede, agencije za plaćanje u poljoprivredi te ostale zainteresirane dionike koji izravno rade s poljoprivrednicima za prijenos znanja o novima trendovima, poslovnim prilikama i tehnologija u bioekonomiji.

Edukacija se održava u petak, 26. listopada 2018. godine s početkom u 9 sati, u Kino dvorani Ministarstvu gospodarstva poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Edukacija je namijenjena zaposlenicima poljoprivrednih savjetodavnih službi, zaposlenicima ministarstva poljoprivrede, agencije za plaćanje u poljoprivredi te ostalim zainteresiranim dionicima koji izravno rade s poljoprivrednicima i koji će znanje stečeno tijekom treninga upotrijebiti u svom svakodnevnom radu, čime će izravno doprinijeti konkurentnosti poljoprivrednika na tržištu.

Cilj FarmCircle projekta koji se sufinancira sredstvima Europske unije, grada Beča i Danube Strategic Project Fund je prijenos znanja poljoprivrednicima o novima trendovima, poslovnim prilikama i tehnologija u bioekonomiji, kroz stvaranje dodane vrijednosti po poljoprivrednoj jedinici.

Više informacija o edukaciji i program rada –  FarmCircle_trening_program.


DSPF networking radionica u Beču

Danube Strategic Project Fund (DSPF) vas poziva na networking radionicu u Beču 31. listopada 2018. godine.
Događaj će se održati u Gradskoj vijećnici u Beču (Rathaus) od 9:30 do 16:30.

Cilj događanja je prezentirati projekte DSPF-a zainteresiranoj javnosti i
omogućiti razmjenu između različitih dionika EUSDR i EUSAIR-a. Projekt
Farm Circle će se predstaviti zainteresiranoj javnosti, prvenstveno EUSAIR, predstavnicima EUSDR i DSPF i drugim koordinatorima

projekata.

Više informacija o sadržaju događaja možete pronaći u preliminarnom programu:

Preliminarni program (12.09.2018)

Tehnički podaci – mjesto održavanja, kako doći do lokacije, smještaj, itd.

Sudjelovanje na događaju je besplatno.

Molimo prijavite se na događaj do 5. listopada 2018!

 


DSPF Networking Event in Vienna

Danube Strategic Project Fund (DSPF) is inviting to networking event in Vienna on 31st October 2018.
The event will be held in City Hall of Vienna (Rathaus) from 9:30 to 16:30.

The purpose of the event is to present the DSPF projects to an interested public, and to enable exchange between various stakeholders of the EUSDR & EUSAIR. Farm Circle project will be presented to interested public, primarily EUSAIR, EUSDR and DSPF representatives, and to other similar project coordinators.

 

You can find more information on the event contents in the preliminary program:

> Preliminary program (12.09.2018)

> Technical details – venue, how to get there, accommodation, etc. (12.09.2018)

Participation at the event is free of charge.

Please register for the event until October 5th 2018!


Farmcircle at SEASN workshope in Hungary

Farmcircle project was succesfully presented in front of wide audience of SEASN network at 57. IALB and 7. EUFRAS conference on 20.06. in Mosonmagyarovar. Biljana Kulišić and Dinko Đurđević from Energy institute Hrvoje Požar talked about the project goals and presented the poster. One of the activities is development of training materials for agriculture advisors from Croatia that will be used to inform and educate on sustainable biomass use such as according to bioeconomy principles. This way agriculture stakeholders will be familiarized with mature and future bioeconomy technology and trends.
Other stream of the project is to employ policy makers in Croatia, Greece, Austria and EU in general, on how to tackle development of bioeconomy market and define chalenges and opportunities.

Workshope poster:  Poster_FarmCircle_final.


Farmcircle predstavljen na SEASN radionici u Mađarskoj

Na radionici SEASN u sklopu 57. IALB i 7. EUFRAS konferencije dana 20.06. u mađarskom Mosonmagyarovar predstavljen je projekt Farmcircle. Biljana Kulišić i Dinko Đurđević iz Energetskog instituta Hrvoje Požar održali su izlaganje i predstavili poster. Na radionici je najavljena izrada trening materijala za savjetnike koji će poljoprivrednike informirati i educirati o mogućnostima korištenja biomase na održiv način, tj. u skladu sa principima bioekonomije. Također ideja projekta je uključiti donosioce odluka u Hrvatskoj, Grčkoj, Austriji i EU, kako bi se propitivanjem izazova i mogućnosti potakao razvoj tržišta bioekonomije.

Poster sa radionice:  Poster_FarmCircle_final.


Farmcircle Seminar - CIHEAM – MAI Chania, Grčka

Prvi testni seminar – trening “Cirkularna ekonomija: mogućnosti i dobre prakse na farmama” održan je u prostorijama Mediteranskog poljoprivrednog instituta Chania  (CIHEAM-MAICh) od 23. do 24 Svibnja, 2018. Seminar je organiziran u sklopu projekta Farmcircle.

Prezentacije su održali Dr.sc. Biljana Kulišić i  Matko Perović sa Energetskog Instituta Hrvoje Požar pred više od trideset sudionika različitih profila, ekonomista, poljoprivrednika, strojara itd.  Seminar je fokusiran na nove trendove u bioekonomiji i specifično na nove tehnologije i mogućnosti za korištenje biomase, kao i recikliranje postojećih materijala i proizvoda koji se obično tretiraju kao “otpad”, kako bi se osigurala zaštita okoliša, održivost i proizvodnja dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda. Sudionici su također imali priliku ocijeniti edukacijski materijal koji je predstavljen kao visoko vrijedan, visoko motivacijski sa predloženim specifičnim izmjenama kako bi bio što prihvatljiviji i razumljiviji poljoprivrednicima.

Farmers’ options in bioeconomy, prezentacija Biljane Kulišić i Matka Perovića, Energetski Institut Hrvoje Požar

Popis literature i referenci.


Farmcircle Training Seminar - CIHEAM – MAI Chania, Greece

The first trial training seminar on “Circular Economy: On farm opportunities and good practices”, was held at the premises of the Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM-MAICh) on Tuesday 22nd, Wednesday 23rd and Thursday 24th May, 2018. The seminar was organized within the framework of the Farmcircle project.

Presentations were given by Dr. B. Kulisic and Dr. M. Perovic (EIHP) to more than thirty participants coming from different backgrounds, i.e. economy, agronomy, mechanical engineering, etc.

The seminar focused on new trends & business opportunities in bio-economy and more specifically on new technologies and opportunities for biomass use, and the recycling of existing materials and products that are generally considered as “waste”, to ensure environmental protection, sustainability and the production of added-value quality agricultural products.

The participants assessed the teaching material presented as highly valuable; highly motivating with specific proposed modifications so that it becomes more reader-friendly and easier to comprehend by the farmers.

Farmers’ options in bioeconomy, presentation by Biljana Kulišić and Matko Perović, Energy Institute Hrvoje Požar

List of literature and references.