Short animation about Farmcircle and bioeconomy

Short animation about Farmcircle and bioeconomy


Kratka animacija o Farmcircle projektu

Kratka animacija o projektu FarmCircle


FarmCircle i bioekonomija na HRT4

Farm Circle se pridružio proslavi rođendana biomase za energiju te najavio edukaciju savjetodavaca na HRT4.

Cijeli video možete pogledati ovdje.


Round table “The future of agriculture funding in Croatia in the framework of new Common agricultural policy (CAP) from 2021 to 2027“

Round table “The future of agriculture funding in Croatia in the framework of new Common agricultural policy (CAP) from 2021 to 2027“ will take place in Croatian Journalist Association, Zagreb on 30. 10. 2018. At the event the FarmCircle representative dr.sc. Biljana Kulišić from Energy institute Hrvoje Požar will speak about  “New models of additional support for farmers in the framework of  Common agricultural policy (CAP) after 2020. godine – Bioeconomy”. The presentation will give outline what are the positions of young farmers in bioeconomy and what measures could enable the bioeconomy in practice.

The event is organized by  Council of journalists in agriculture, Society of journalists in agriculture, Energy institute Hrvoje Požar  and DOOR.

Complete programe in Croatian language is available HERE.


Okrugli stol “Budućnost financiranja poljoprivrede u Hrvatskoj u okviru nove Zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju od 2021-2027“

Okrugli stol pod nazivom “Budućnost financiranja poljoprivrede u Hrvatskoj u okviru nove Zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju od 2021-2027“
održati će se 30. listopada 2018. godine u Hrvatskom novinarskom društvu, Perkovčeva 2, 10000 Zagreb.

Na događanju će ispred projekta FarmCircle sudjelovati  dr.sc. Biljana Kulišić iz Energetskog instituta Hrvoje Požar s predavanjem “Novi modeli i mogućnosti dodatne potpore u okviru Zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. godine – Bioekonomija” čime će prenijeti moguće pozicije mladih poljoprivrednika u bioekonomiji te prijedloge mjera koje bi to omogućile.

Suorganizatori okruglog stola su Zbor agrarnih novinara, Društvo agrarnih novinara Hrvatske, Energetski institut Hrvoje Požar i Društvo za oblikovanje održivog razvoja.

Cijeli program okruglog stola možete pročitati OVDJE.


Training for trainers

As a part of the Farmcircle project training for trainers has been organized for employees of Croatian agricultural advisory service, Ministry of agriculture and Agency for paying in agriculture. The aim of the training was to inform and educate persons directly working with farmers on new advances, bussines oportunities and bioeconomy in general.

Bioeconomy is omnipresent term which is part of the new strategic documents, programmes and EU policies, and could be best described as inovative economy with low level of emissions, aiming to secure sustainability of agriculture and fishery, food supply and enable sustainable management of renewable resources such as agricultural land and forests and at the same time protect the biodiversity and environment. (source: EU bioeconomy strategy).

The training was organized on 26.10.2018. by Energy institute Hrvoje Požar and DOOR (Society For Sustainable Development Design) for 80 participants from public sector including advisors working directly with farmers.


Provedena edukacija trenera

U okviru projekta FarmCircle provedena je edukacija zaposlenika poljoprivrednih savjetodavnih službi, Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi koji izravno rade s poljoprivrednicima s ciljem prijenosa znanja o novim trendovima, poslovnim prilikama i tehnologijama u bioekonomiji.

Bioekonomija je danas sveprisutan pojam koji se javlja u svim novim strateškim dokumentima, programima i politikama Europske unije, a koji bi se najbolje mogao odrediti kao inovativno gospodarstvo s niskom razinom emisija, s ciljem osiguranja održivosti poljoprivrede i ribarstva, sigurnosti opskrbe hranom i održivog korištenja obnovljivih bioloških resursa u industriji uz istovremenu zaštitu bioraznolikosti i okoliša (izvor: Strategija bioekonomije EU).

Bioekonomija stvara mogućnost nastanka malih poduzetništva s poslovima visokog stupnja stručnosti netipičnih za ruralna područja. Zbog toga je od velike važnosti poistovjetiti potencijale poljoprivrednih zemljišta i upoznati njihove vlasnike s prikladnom tehnologijom i proizvodima.

Upravo imajući u vidu održivo i inovativno gospodarstvo, Energetski institut Hrvoje Požar i Društvo za oblikovanje održivog razvoja organizirali su trening kojim zaposlenicima javnog sektora žele približiti nove trendove i pojmove koji se pojavljuju u Europskoj uniji.

Edukacija na kojoj je sudjelovalo 80-ak zaposlenika savjetodavne službe, ministarstva i agencije održala se u petak, 26. listopada 2018. godine u Ministarstvu gospodarstva poduzetništva i obrta.

Edukacija se odvijala u okviru projekta FarmCircle – Young Farmers: Circles of Circular Economy koji se sufinancira sredstvima Europske unije, grada Beča i Danube Strategic Project Fund, a koji u Republici Hrvatskoj zajednički provode Energetski institut Hrvoje Požar i Društvo za oblikovanje održivog razvoja.

Za više informacija o edukaciji ili projektu možete se izravno obratiti EIHP timu (D. Đurđević – ddurdevic@eihp.hr, +3851/6326-145, M. Perović – mperovic@eihp.hr, +3851/6326-141)


FarmCircle education of trainers – Young Farmers: Circles of Circular Economy

Education of trainers will be held as part of the project  FarmCircle – Young Farmers: Circles of Circular Economy aiming to train the employees of Ministry of agriculture, Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development and other interested stakeholders working directly with farmers. The main topic of the training will be knowledge transfer of new trends, bussiness oportunities and technologies in bioeconomy.

Training will be held od Friday 26.10. 2018. at 9.00 in Cinema hall of Ministry of economy, and SME, Vukovarska street 78, Zagreb.

Main aim of the FarmCircle project, cofinanced by EU, City of Vienna and Danube Strategic Project Fund is knowledge transfer of new trends, bussiness oportunities and technologies in bioeconomy through making of added value per agricultural unit.

More information about the training and programme –  FarmCircle_training_programm (Croatian).


Edukacija trenera u okviru projekta FarmCircle – Young Farmers: Circles of Circular Economy

U okviru projekta FarmCircle – Young Farmers: Circles of Circular Economy održava se edukacija trenera cilj koje je osposobiti zaposlenike poljoprivrednih savjetodavnih službi, zaposlenike ministarstva poljoprivrede, agencije za plaćanje u poljoprivredi te ostale zainteresirane dionike koji izravno rade s poljoprivrednicima za prijenos znanja o novima trendovima, poslovnim prilikama i tehnologija u bioekonomiji.

Edukacija se održava u petak, 26. listopada 2018. godine s početkom u 9 sati, u Kino dvorani Ministarstvu gospodarstva poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Edukacija je namijenjena zaposlenicima poljoprivrednih savjetodavnih službi, zaposlenicima ministarstva poljoprivrede, agencije za plaćanje u poljoprivredi te ostalim zainteresiranim dionicima koji izravno rade s poljoprivrednicima i koji će znanje stečeno tijekom treninga upotrijebiti u svom svakodnevnom radu, čime će izravno doprinijeti konkurentnosti poljoprivrednika na tržištu.

Cilj FarmCircle projekta koji se sufinancira sredstvima Europske unije, grada Beča i Danube Strategic Project Fund je prijenos znanja poljoprivrednicima o novima trendovima, poslovnim prilikama i tehnologija u bioekonomiji, kroz stvaranje dodane vrijednosti po poljoprivrednoj jedinici.

Više informacija o edukaciji i program rada –  FarmCircle_trening_program.


DSPF networking radionica u Beču

Danube Strategic Project Fund (DSPF) vas poziva na networking radionicu u Beču 31. listopada 2018. godine.
Događaj će se održati u Gradskoj vijećnici u Beču (Rathaus) od 9:30 do 16:30.

Cilj događanja je prezentirati projekte DSPF-a zainteresiranoj javnosti i
omogućiti razmjenu između različitih dionika EUSDR i EUSAIR-a. Projekt
Farm Circle će se predstaviti zainteresiranoj javnosti, prvenstveno EUSAIR, predstavnicima EUSDR i DSPF i drugim koordinatorima

projekata.

Više informacija o sadržaju događaja možete pronaći u preliminarnom programu:

Preliminarni program (12.09.2018)

Tehnički podaci – mjesto održavanja, kako doći do lokacije, smještaj, itd.

Sudjelovanje na događaju je besplatno.

Molimo prijavite se na događaj do 5. listopada 2018!