Prvi testni seminar – trening “Cirkularna ekonomija: mogućnosti i dobre prakse na farmama” održan je u prostorijama Mediteranskog poljoprivrednog instituta Chania  (CIHEAM-MAICh) od 23. do 24 Svibnja, 2018. Seminar je organiziran u sklopu projekta Farmcircle.

Prezentacije su održali Dr.sc. Biljana Kulišić i  Matko Perović sa Energetskog Instituta Hrvoje Požar pred više od trideset sudionika različitih profila, ekonomista, poljoprivrednika, strojara itd.  Seminar je fokusiran na nove trendove u bioekonomiji i specifično na nove tehnologije i mogućnosti za korištenje biomase, kao i recikliranje postojećih materijala i proizvoda koji se obično tretiraju kao “otpad”, kako bi se osigurala zaštita okoliša, održivost i proizvodnja dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda. Sudionici su također imali priliku ocijeniti edukacijski materijal koji je predstavljen kao visoko vrijedan, visoko motivacijski sa predloženim specifičnim izmjenama kako bi bio što prihvatljiviji i razumljiviji poljoprivrednicima.

Farmers’ options in bioeconomy, prezentacija Biljane Kulišić i Matka Perovića, Energetski Institut Hrvoje Požar

Popis literature i referenci.